Vi har fått inn et matching grant på 200 000 Kr som vi får frigjort dersom vi oppnår målet om å innhente 200 000 Kr gjennom denne kampanjen innen fem uker! Dersom vi ikke når vårt funding mål vil alle donasjoner tilbakebetales til våre givere.

For at vi skal stå klare til å starte prosessen med å ansette kvinner i september er det helt avgjørende at vi når vårt funding mål. Med din støtte kan vi, ferdigstille sysenteret i India. kjøpe inn utstyr og materialer, og starte ansettelses prosessen av de første kvinnene. 

Innen fem år er målet at 30 kvinner og deres barn opplever økt livskvalitet som følge av prosjektet. Med en inntektskilde kvinnene i Sujata landsbyen selv kan bestemme over, kan de ta flere beslutninger i hjemmet og oppnå en høynet status i samfunnet. Dette vil også lede til en bedre familieøkonomi, som gjør at de kan sende barna sine på skole. På denne måten bidrar du til å løfte opp utviklingen i en hel Indisk landsby!

Se hvordan du kan bidra her!


I korte trekk

Vi vil gi deg muligheten til å handle etiske moteprodukter som utgjør en forskjell i andres liv.

Dette gjør vi ved å skape nye ferdigheter, ansettelse i en tekstilbedrift og levedyktige lønninger for 30 kvinner i India innen 2023.

I tråd med FNs Bærekraftsmål, tror vi at det å gi kvinner mulighet til å bestemme over egen inntekt er veien å gå for å bekjempe ekstrem fattigdom og skape økonomisk vekst.

IMG_0030.jpg

Suvilla

"Med levedyktig lønninger har jeg en egen inntekstkilde som gjør at jeg kan hjelpe familien."

IMG_0002.jpg

Arti

"Med nye ferdigheter forbedrer jeg mitt håndtverk og min selvtillit styrkes."

IMG_0087.jpg

Susma

"En god arbeidsplass betyr for meg langvarige kontrakter, og et inkluderende arbeidsmiljø."

Besøk oss

Vi holder for tiden kontorer i det hyggelig Start Up miljøet på Tøyen Startup Village, med andre ildsjelser innenfor sosialt entreprenørskap. 

Tlf:  48054486 /47378728

Epost: info@betterlivingprojects.org  

Adresse: Hagegata 23, 0653 Oslo 

Orgnr: 917 868 581

 

 

 

Bildene er tatt av Rune- André Tveit, med samtykke fra personene som er av bildet.