Let's Talk About the Climate

Norwegian version below.

An increasing number of us are become more environmentally conscious. However, there are surprisingly few who knows how harmful the textile industry actually is on the environment. 

The fact that we are shopping more than ever before is not news anymore, and the textile industry is one of the industries that increasingly experiences our over-consumption. According to the environmental organisation Quantis, it accounts for eight percent of the global greenhouse gas emission. At the same time, the UN Environment Agency reports that the same industry is the world’s second largest water consumer. Much of this is due to the cotton industry, which needs 20,000 liters of water to grow 1kg of cotton. Out of this kilo you get a new t-shirt or a pair of jeans. It becomes clear that the production of a textile product is a process that is environmentally harmful in many parts. 

waste.jpg

Most of the production associated with the textile industry takes place in Asia. Asia is a continent that has more challenges to tackle than how to save the climate, which results in their reliance on coal and gas for electricity or heating. If we continue at this pace, should we believe Elisa Tondo in the UN environmental program, the environmental gases from the textile industry will increase with 50 percent by 2030. At the same time, the European Commission is talking about becoming climate neutral by 2050. 

If we want a greener future for our planet, it’s time we start talking about the more unpopular choices. It is no longer enough that we recycle or switch off the light in the hallway. We must make choices that affect our everyday lives to a much greater extent. Fortunately, knowledge in the industry is growing, and more and more contributors are coming for a more sustainable textile industry.  

For us at Better Living Projects, it is fundamental to make our products as sustainable as possible with the resources available to us. We are fortunate to have local employees in India who takes care of most of the practical operations. Everything from HR to finance is taken care of by some incredibly talented women, which makes it easier for us to work from Norway without unnecessary travel commute. We are also concerned with using all our leftover textiles. These can be used for new curtains at the sewing centre or given away to a local family that needs them. We are GOTS-certified, which means that a minimum of 70 percent of the fiber is required to be organically grown. The textiles must also meet environmental and health requirements throughout the production process. Social criteria and safety for worker are also included in the requirements.

Employee-Rakhi-working-on-tote-bag.jpg

When faced with the environmental impact of the textile industry and you want to do something about it, it can seem difficult to navigate across all the opportunities. At the same time, it is important to remember that for the people who work in the industry, a source of income is vital. We don’t need to stop shopping, but we must be more considerate about what we do shop. Our advice to you is to find out if the fabrics you purchase are GOTS certified, if it’s made from organic cotton and from whom the products are manufactured. At the same time, it is important to remember that for the people who work in the textile industry, the job is vital. We don’t have to stop. 

We are truly passionate about a more environmentally conscious industry at every level. And we are proud that we can finally contribute with more products in the market than tote bags only. It is easy to think that it is only the fashion industry that contributes to this problem, but it’s not that simple. It is not enough what we shop less clothes, here we are talking about everything from bed linen to potholders. If we really want to make a difference, it is essential that we begin to give more room to smaller textile factories and manufacturers who devote considerable resources to maintaining fair wages, working conditions and generally leading an environmentally conscious profile. 
———
LA OSS SNAKKE LITT OM KLIMA

Til at stadig fler blir mer miljøbevisst, er det overraskende få som vet hvor miljøbelastende tekstilindustrien faktisk er. 

Det er ingen nyhet at vi handler mer enn noen gang tidligere og tekstilindustrien er en av industriene som stadig oftere får merke vårt overforbruk. I følge miljøorganisasjonen Quantis, står den for åtte prosent av det globale klimautslippet. Samtidig melder FNs miljøorganisasjon at samme industri er verdens nest største vannforbruker. Mye av dette skyldes bomullindustrien, som trenger 20 000 liter vann for å dyrke 1 kg bomull. Ut av denne kiloen får man en ny t-skjorte eller et par jeans. Det blir tydelig at produksjonen av et tekstilprodukt er en prosess som er miljøskadelig i mange ledd.

waste.jpg

Mesteparten av produksjon tilknyttet tekstilindustrien, skjer i Asia. Asia er en verdensdel som har større utfordringer å ta tak i enn hvordan man skal redde klimaet, noe som resulterer i at de er avhengig av kull og gass for strøm eller oppvarming. Om vi fortsetter i dette tempoet, skal vi tro Elisa Tondo i FNs miljøprogram, vil miljøgassene fra tekstilindustrien øke med 50 prosent innen 2030. Samtidig snakker Europakommisjonen om å bli klimanøytrale innen 2050. 

Om vi ønsker en grønnere fremtid for kloden vår, er det på tide at vi begynner å snakke om de mer upopulære valgene. Det er ikke lenger nok at vi kildesorterer eller skrur av lyset i gangen. Vi må ta valg som påvirker hverdagen vår i mye større grad. Heldigvis vokser kunnskapen i industrien og det kommer stadig flere bidragsytere for en mer bærekraftig tekstilindustri. 

For oss i Better Living Projects er det grunnleggende å gjøre produktene våre så bærekraftige som mulig med de ressursene vi har. Vi er så heldige å ha lokale ansatte i India, som tar seg av mesteparten av det praktiske. Alt fra HR til finans blir tatt hånd om av noen helt utrolig dyktige damer, som gjør det enklere for oss å jobbe fra Norge uten unødvendig reisevei. Vi er også opptatt av at alle våre tekstiler som er er overs, blir brukt. Dette kan brukes til nye gardiner på sysenteret eller gis bort til en lokal familie som trenger det. Vi er GOTS-serifiserte, som betyr at det stilles krav til at minimum 70 prosent av fibrene skal være økologisk dyrket. Tekstilene må også oppfylle miljø- og helsekrav gjennom hele produksjonsprosessen. Sosiale kriterier og sikkerhet for arbeidere er også inkludert i kravene. 

employee-rakhi-working-on-tote-bag.jpg

Når man får øynene opp for hvor miljøbelastende tekstilindustrien faktisk er, og man ønsker å gjøre noe med det, kan det virke vanskelig å navigere seg frem i et hav av muligheter. Samtidig er det viktig å huske på at for menneskene som jobber i den, er en inntektskilde livsviktig. Vi trenger ikke slutte å handle, men vi må legge mer tanke bak det vi handler. Vårt tips til dere er å finne ut om tekstilene dere handler er GOTS-serifisert, at det er av økologisk bomull og av hvem produktet er produsert. Samtidig er det viktig å huske på at for menneskene som jobber i tekstilindustrien, er jobben dems livsviktig. Vi trenger ikke slutte 

Vi brenner med hele vårt hjerte for en mer miljøbevisst industri, i alle ledd. Og vi er stolte av at vi endelig kan bidra med flere produkter på markedet enn kun handlenett. Det er enkelt å tenke at det kun er moteindustrien som er med på å bidra til dette problemet, men så enkelt er det selvfølgelig ikke. Det er ikke nok at vi handler mindre klær, her snakker vi alt fra sengetøy til grytekluter. Om vi virkelig ønsker å gjøre en forskjell, er det helt essensielt at vi begynner å gi mer plass til mindre tekstilfabrikker og produsenter som legger store ressurser i opprettholdelse av rettferdige lønninger, arbeidsforhold og generelt fører en miljøbevisst profil.