Gi et bidrag

Vil du støtte oss i oppstartsfasen? Du kan når som helst sette inn et bidrag på alt mellom 100, og 1.000,- kr via din personlig nettbank. Vårt kontonr er: 1254.62.65747. Merk bidraget med stønad til Better Living. 

Som takk for ditt bidrag vil barna fra nærmiljøet i Sujata tegne en tegning med en personlig historie som mailes til deg.