Sujata Prosjektet (Sept 2018-Sept 2023)


VÅRE MÅL:

Kvinners økonomiske rettigheter:

Innen 2023 har vi, og datterselskapet i India, som mål at 30 kvinner fra Sujata landsbyen gjennom deltagelse i et sosialt prosjekt kan oppnå økt status i samfunnet i form av bedre selvtillit og full kontroll over sin egen inntekt.

Ferdighetsopplæring i tekstil produksjon:

Innen 2023 har vi som mål at 30 kvinner fra Sujata landsbyen oppnår kompetanse i etisk tekstil produksjon igjennom grunnleggende praktisk opplæring.

Skape bærekraftige arbeidsplasser

Igjennom satsning på sosialt entreprenørskap har vi over de neste fire årene som mål å tilrettelegge for at 30 kvinner fra Sujata landsbyen får følelsen av eierskap i en tekstil virksomhet og blir satt i kontakt med norske kunder.


Prosjekt Beskrivelse 

Interessen for å jobbe er stor blant kvinner i dette området, men mulighetene er få. I februar og mars gjennomførte vi i samarbeid med Prayas Welfare Trust åtte individuelle intervjuer og to gruppe intervjuer med totalt 23 kvinner for å kartlegge hvordan vi best mulig kunne legge forholdene til rette for anstendige arbeidsforhold. Basert på deres behov ønsker vi å kunne tilby følgende:

  • Fem-timers arbeidsdager fra mandag til lørdag med varmrett.

  • Kort vei mellom hjem og jobb. 

  • Et trygt og inkluderende arbeidsmiljø.

  • Langsiktige kontrakter og forsikringer.

  • Fri under høytider og svangerskapsperiode.

Vår lokale samarbeidspartner er for tiden i gang med å konstruere er arbeidslokale for kvinnene. Dette vil skje i 2. etasjen på den lokale skolen Prayas Welfare Trust har bygget. Bygget vil stå klart til vi kan starte opptrening og produksjon i september. Bilder og filmsnuttene illustrerer bygningsprosessen.  

 

Produktet

Vi jobber for å utvikle to etiske merkevarekolleksjoner som kan selges gjennom ulike salgskanaler i Norge. Den ene kolleksjonen blir utviklet i samarbeid med designeren Birgitte Hortemo, hvor produktene skal bli markedsført og solgt gjennom vår online webshop, i tillegg til andre butikker i Oslo.

Den andre kolleksjonen blir utviklet i samarbeid med designeren Emma Wright, eieren av Studio Bazar på St Hans Haugen. Denne kolleksjonen skal selges i Studio Bazar butikken, hennes online webshop, vår webshop og i andre butikker i Oslo. Sammen med designerne jobber vi med å forsikre om at hele produksjonskjeden er etisk og bærekraftig. Hvert produkt vil fortelle en historie om kvinnen som har laget det og om den lokale kulturen.

Vi har foretatt en markedsundersøkelse for å undersøke etterspørselen for etisk produsert mote blant norske forbrukere. Som del av dette fikk vi utredet at 84,41% av nærmere 250 respondenter opplever en utilstrekkelig tilgang til informasjon knyttet til etisk mote, og 71,56% fant det vanskelig å handle etisk mote. Totalt 86.24% meddeler at det var svært sannsynlig eller noe sannsynlig at de kom til å handle etisk mote, og 76,47 % ville anbefalt et etisk mote produkt videre til familie, venner og bekjente dersom det var tilgjengelig.

Dette viser at finnes en etterspørsel til tjenesten vi ønsker å levere. Målet er at etter fire år, vil tekstil bedriften være bærekraftig og lokalt selvstyrt uavhengig av finansiell støtte fra donorer i Norge .