Formål: 

BETTER LIVING PROJECTS er et ideelt AS som har til formål å styrke kvinners økonomiske og sosiale rettigheter gjennom økt sysselsetting i indiske lokalsamfunn med høy arbeidsledighet.

Visjon: 

En verden hvor alle kvinner har en inntektskilde de selv bestemmer over. 

Verdier

  • Likestilling som fokus i alle ledd av vår drift.

  • Lokal utvikling basert på handel framfor vanlig bistand.

  • Trygge arbeidsvilkår, langvarige kontrakter, levedyktige lønninger og utsikter for personlig utvikling.

  • All våre prosjekter er lokalt forankret, drevet av lokale ressurspersoner.

  • Skape en plattform for gjensidig læring mellom Norge og India.

35058324_10156274403875185_4416539304545746944_n.png

Sammen for å nå FNs Bærekraftsmål!

FN's nye bærekraftsmål - the Sustainable Development Goals (SDGs), som har til hensikt å bekjempe sosial ulikhet, og skape sosial, økonomisk og miljøbasert utvikling i verdenssamfunnet fram til 2030. For å sikre konkurransedyktighet i tiden framover må bedrifter skape løsninger i tråd med bærekraftsmålene. Derfor tilbyr vi en pakkeløsning til bedrifter hvor vi bygger en bærekrafts profil rundt deres konsept for å skape sysselsetting for arbeidsledige kvinner i India (SDG5). Pakkeløsningen inkluderer:    

  • Salg av etiske tekstil profil produkter.

  • Profilering som vår partner for bærekraft.

  • Automatisk medlemskap i en platform for bærekraft.

  • Årlig rapport som viser til dokumentert effekt.

  • Markedsføring gjennom våre medier i et år.

 


images.png SDG 1.png

SDG 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. 

Opptil 80% av kvinner i alderen 15-49 bosatt i Bihar står uten betalt arbeid. Dette gjør at kvinner tar færre avgjørelser i husholdningsøkonomien. 

Familieøkonomier, lokal samfunn og nasjonalstater taper store ressurser årlig på at kvinner er eksludert fra arbeidslivet. 

Reduksjon av arbeidsledighet blant kvinner er en av de beste metodene på å skape langsiktig økonomisk vekst.

Derfor satser vi på å skape anstendige arbeidsplasser for kvinner. 


sdg 5 2.png

SDG 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Når kvinner får bestemme over egen inntekt, kan deres evne til å være med på å ta avgjørelser i husholdningen og i lokalsamfunnet forbedres. 

Vårt mål, over de neste fire årene, er å kunne tilby opptil 30 kvinner trening i tekstil arbeid, en jobb med sikker lønn og et sterkt sosialt sikkerhetsnett.

For å sikre at kvinner oppnår økonomisk selvstendighet skal vi tilby opptrening i lese og skrive ferdigheter og  personlig økonomi. 


sdg 8 2.png

SDG 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Igjennom salg av etisk produsert mote kan de kvinnelige entreprenørene i Sujata landsbyen få tilgang til nye økonomiske arenaer.

Nye ferdigheter kan komme til uttrykk og bidra til at både kvinnene personlig og deres lokalsamfunn får en høynet livskvalitet.