BETTER LIVING har som formål å skape nye ferdigheter, og anstendige arbeidsplasser med levedyktige lønninger for kvinner i India. Vi er en social enterprise basert i Norge, grunnlagt av Rune- André Tveit and Cecilie Kjeldsberg i September 2016.

Visjon 

Vi ser for oss en verden hvor alle kvinner har en inntekt de selv bestemmer over. 

Verdier

  • All våre prosjekter er lokalt forankret, drevet av lokale ressurspersoner.  
  • Trygge arbeidsvillkår, langvarige kontrakter, levedyktige lønninger og utsikter for personlig utvikling. 
  • Skape en plattform for gjensidig læring.
  • Likestilling er et fokus i alle ledd av vår drift. 

Hvordan vi jobber 

Produksjon av etisk mote produkter som kan bli solgt til kunder i Norge er metoden vi bruker for å generere en inntekt som vil kanaliseres tilbake til kvinnene i Sujata. Vårt mål er at alle kvinnene som ansettes hos oss skal få en egen inntektskilde de selv kan bestemme over, slik at de kan delta på å ta flere beslutninger i husholdningsøkonomien, høynet status i samfunnet og bedre livskvalitet. Dette vil også lede til en bedre familie økonomi som gjør at de kan sende barna sine på skole.

Lokalt eierskap er en viktig drivfaktor for oss. Derfor jobber vi med å sette opp et forretningspartnerskap med bedriften i India, som muliggjør at operasjonell drift styres lokalt. 

 

Sammen for å nå FNs Bærkraftsmål!

FN's nye bærekraftsmål - the Sustainable Development Goals (SDGs), som erstattet de tidligere Tusenårsmålene i 2015 er nå samlet under 17 nye mål som har til hensikt å bekjempe sosial ulikhet, og skape sosial, økonomisk og miljøbasert utvikling i verdenssamfunnet fram til 2030. I samarbeid med vår lokale samarbeidspartner Prayas Welfare Trust i Bihar India, skal BETTER LIVING igjennom våre prosjekter fokusere på disse målene:


images.png SDG 1.png

SDG 1: Utrydde alle former for fattigdom i hele verden. 

Opptil 80% av kvinner i alderen 15-49 bosatt i Bihar står uten betalt arbeid. Dette gjør at kvinner tar færre avgjørelser i husholdningsøkonomien. 

Familieøkonomier, lokal samfunn og nasjonalstater taper store ressurser årlig på at kvinner er eksludert fra arbeidslivet. 

Reduksjon av arbeidsledighet blant kvinner er en av de beste metodene på å skape langsiktig økonomisk vekst.

Derfor satser vi på å skape anstendige arbeidsplasser for kvinner. 


sdg 5 2.png

SDG 5: Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Når kvinner får bestemme over egen inntekt, kan deres evne til å være med på å ta avgjørelser i husholdningen og i lokalsamfunnet forbedres. 

Vårt mål, over de neste fire årene, er å kunne tilby opptil 30 kvinner trening i tekstil arbeid, en jobb med sikker lønn og et sterkt sosialt sikkerhetsnett.

For å sikre at kvinner oppnår økonomisk selvstendighet skal vi tilby opptrening i lese og skrive ferdigheter og  personlig økonomi. 


sdg 8 2.png

SDG 8: Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Igjennom salg av etisk produsert mote kan de kvinnelige entreprenørene i Sujata landsbyen få tilgang til nye økonomiske arenaer.

Nye ferdigheter kan komme til uttrykk og bidra til at både kvinnene personlig og deres lokalsamfunn får en høynet livskvalitet.